G3 Davdt AzzurroEbay TrasfStst Borsa E17 Gabs L Piatta Tg lFT1K3Jc